Maribyrnong City Council Logo
Skip Links

Welcome (Macedonian)

Ние се гордееме дека сме една од најразноличните општини во Викторија. Луѓе од голем број националности, култури и вери живеат во Општина Марибирнонг и ја прават извонредно место за живеење.
 
Општина Марибирнонг дава услуги и програми кои се на располагање на сите членови на нашата заедница.
 
Во оваа книшка се наведени некои од тие услуги и програми, заедно со други корисни информации. Бесплатен примерок на книшкава можете да земете во секој општински објект.

Download Welcome Booklet (PDF)

Interpreter Service Call 131 450

Информациите во овој документ може да бидат важни за вас.
Ако сакате да дознаете повеќе за овој документ, но ви треба помош од преведувач, ве молиме јавете се на Maribyrnong City Council на 9688 0200 и ние ќе организираме преведувач преку телефон, или јавете се на Телефонската преведувачка служба (TIS) на 131 450 и побарајте преведувачот да се јави на Општината на 9688 0200 во ваше име. Преведувачките услуги се бесплатни.

Powered by